Din guide till att renovera fönster

08 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att renovera fönster är ett viktigt steg i att bevara och förbättra en bostads estetiska charm, energieffektivitet och komfort. Med tiden kan fönster utsättas för påfrestningar såsom väder, vind och fysiskt slitage som kan leda till att de förlorar sin funktion och lyster. I den här artikeln tar vi en närmare titt på processen för att renovera fönster, hur man identifierar när det är dags för renovering och vilka alternativ som finns tillgängliga för att ge dina fönster nytt liv.

När är det dags att renovera fönster?

Innan man hoppar in i ett renoveringsprojekt är det viktigt att förstå när det faktiskt är dags att renovera fönstren. Tecken på att dina fönster behöver en uppgradering inkluderar:

  • Drag och kallras: Om det känns kallt runt fönstren eller om det blåser in luft, kan tätningen vara dålig eller bortsliten.
  • Fönsterrutor som samlar kondens: Dubbelglasfönster som får kondens mellan glasen kan indikera att tätningen mellan glasen har brutits.
  • Problem med att öppna eller stänga: Gamla träfönster kan svälla, krympa eller förvrängas över tid, vilket gör det svårt att hantera dem.
  • Ljudisolering: Om bullret utifrån blir mer påtagligt kan det vara så att fönstret inte längre ger bra ljudisolering.
  • Visuella defekter: Skador på fönsterkarmar, spruckna eller repade rutor och flagnad färg är alla tecken att det kan vara dags för en renovering.

Renovera Fönster

Alternativ för fönsterrenovering

Det finns ett par olika vägar man kan gå när man bestämt sig för att det är dags att renovera fönster. De två huvudalternativen är reparation och total utbyte.

Reparation och underhåll av befintliga fönster

Ofta kan befintliga fönster räddas genom ordentligt underhåll och reparation. Detta kan innefatta att byta ut trasiga delar, förseglingslisters utbyte, byte av slitna detaljer och omkittning av fönster. Målning och ytbehandling av karmar och bågar kan också behövas för att bevara träets kvalitet och utseende. En fördel med att reparera fönster är att det ofta är mer kostnadseffektivt än att byta ut dem helt och hållet. Det är även ett miljövänligt alternativ eftersom det innebär mindre materialanvändning.

Byte av fönster

I vissa fall kan fönster vara förbi den punkt där reparation är möjlig eller kostnadseffektiv. I dessa situationer kan ett totalt utbyte vara det bästa alternativet. Nya fönster kan erbjuda förbättrad energieffektivitet, bättre ljudisolering och en uppfräschning av hemmets utseende.

Moderna lösningar

Om man beslutar sig för att byta ut fönstren finns det en uppsjö av moderna lösningar med högteknologiska material såsom PVC, aluminium och energieffektivt glas. Man bör emellertid väga för- och nackdelar i förhållande till byggnadens karaktär och estetik, särskilt när det gäller äldre hus där traditionella fönstertyper kan vara att föredra.

Steg i renoveringsprocessen

En grundlig fönsterrenovering innehåller flera steg som skall tas för att säkerställa det bästa slutresultatet. Här är de grundläggande stegen i processen:

  1. Inspektion och bedömning: En noggrann kontroll av fönstren för att identifiera vilka som behöver renovering och vilken typ av arbete som krävs.
  2. Demontage: Beroende på arbetsomfattning kan det innebära att man monterar ner glasrutor, bågar och karmar.
  3. Reparation eller byte av delar: Roten till problemet åtgärdas, oavsett om det är en enkel spricka i glaset eller om hela fönstret kräver utbyte.
  4. Målning och slutbehandling: För att skydda mot framtida väder- och vindpåverkan samt för att ge fönstret ett uppfräschat utseende.
  5. Återmontering: Noggrann återmontering med nya eller reparerade delar och säkerställande av att allt fungerar som det ska.

Fler nyheter