Vad är elbesiktning?

08 oktober 2019 admin

Under en elbesiktning kontrolleras elinstallationerna på alla möjliga olika typer av fastigheter. Ungefär 13.000 elrevisionsbesiktningar utförs varje år och det gäller allt från nybyggda fastigheter till äldre byggen. El som är feldragen eller på något sätt skadad kan inte bara innebära elavbrott utan utgör även en risk för liv och egendom. Av den anledningen finns det en mängd olika företag som utför elbesiktning i Stockholm och övriga landet med direktiv från Svenska Brandskyddsföreningen.

 

 

Besiktningsingenjör

 

Om man vill göra en fullkomligt korrekt besiktning så ska man anlita en auktoriserad besiktningsingenjör. Det är en titel som kräver att personen har gått en femdagars grundutbildning anordnad av Svenska Brandskyddsföreningen. I utbildningen ingår teknik, besiktningsmetodik, samt administration. Det är alltså obeskrivligt viktigt att både den som utför installationen och den som kontrollerar den har de rätta kvalifikationerna. Glöm inte att om du själv installerar el och en olycka händer så är detta till och med straffbart. Anlita alltid en yrkesmänniska för dina elbehov!

 

Om du ska köpa privat fastighet

 

Ni har hittat drömvillan, vunnit budgivningen, och vill bara flytta direkt in. Det är som en förälskelse och rosa moln dansar över himlen. Då är det så lätt att glömma att en fastighet är något levande och som ett isberg: man ser endast toppen. För det är i det som man inte ser med blotta ögat som kostnader snabbt kan dra iväg lavinartat. Idag finns något som heter energibesiktning som kan ge en fingervisning om ifall till exempel isoleringen är bristande eller om värmesystemet behöver ses över. Men kunskapen om de tyngre eventuella kostnaderna som ruttnande takbjälkar, bristande dränering, eller feldragen vatten och avlopp eller el visar sig inte förrän ni själva gör en besiktning. En ordentlig besiktning kan alltså spara er hundratusentals kronor i längden, och kanske till och med rädda ert liv och egendom. 

Fler nyheter